top of page
Boligtegninger til bruk ved byggesøknad

VÅRE TJENESTER

Byggesøknader og tegninger

Byggesøknader

Å sende en byggesøknad kan være en tidkrevende og vanskelig prosess. Det er en jungel av forskrifter, tekniske krav, lover og regler man skal forholde seg til. Ingen søknad er lik, og det finnes stort sett ingen fasit på veien til målet. Alt avhenger av plassering og omfang i forhold til den til en hver tid gjeldende regulering for området du ønsker å bygge på.

Å innhente bistand fra en Ansvarlig søker er i de fleste tilfeller det lureste, og er ofte også påkrevd ved søknad til kommuner.

TA - Takst & Eiendom har god erfaring med de fleste typer søknader, enten det gjelder oppføring av ny enebolig, eller mindre jobber som bruksendringer av rom i kjeller, tilbygg og liknende.

En byggesøknad krever alltid også søknadstegninger og illustrasjoner av ønsket tiltak. Vi skreddersyr pakkeløsninger til ditt prosjekt for både tegninger og søknader, som vi selv utfører. På den måten blir det færre ledd fra idè til virkelighet. Dette er både kostnads- og tidsbesparende.

Ta en titt på våre referanseprosjekter for inspirasjon, og ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt!

Tegneoppdrag

Lurer du på hvordan et tilbygg vil se ut på huset ditt? Kanskje du ønsker å bygge en fritidsbolig, eller til og med et nytt hus?

Vi tar på oss alle typer tegneoppdrag, og leverer byggetegninger, søknadstegninger, illustrasjoner og detaljtegninger. Vi tegner i fullverdige CAD/BIM programmer som gir universelle filer og tegninger. Ta kontakt for en vurdering av ditt prosjekt!

Bruksendringer

Har du gjort innredet rom i boligen din som tidligere har vært bod, garderobe eller liknende? Da bør du søke om en bruksendring. Etter den nye avhendingsloven trådde i kraft, har dokumentkontroll blitt satt i søkelyset. Dette har gjort at mange som selger boliger blir tvunget til å bruksendre deler av sine boliger fra tilleggsdel til hoveddel, for å lovlig kunne kalle rommet for et primærrom.

TA - Takst & eiendom har god erfaring med slike søknader, og kan gjennomføre hele prosessen fra oppmåling til ferdigattest. Alt du trenger å gjøre er å ta kontakt!

Situasjonsanalyser

Lurer du på hva du kan gjøre på eiendommen din? Har du en tomt du lurer på om er verdt noe? Vi gjennomfører grundige situasjonsanalyser som gir full innsikt i hvilke potensiale eller muligheter som ligger i et område. Vi gir deg dyptgående innsikt i reguleringer, arealformål, muligheter og begrensninger for ethvert område du måtte ha interesse av.

Ansvarsretter og prosjektering

Har du fått pålegg av kommunen om å kontakte en ansvarlig søker, prosjekterende eller utførende? Da har du et prosjekt som krever at fagkyndige står for prosessen, og påtar seg ansvaret for korrekt prosjektering og utførelse. Vi har, sammen med våre samarbeidspartnere, kompetanse til å gjennomføre arbeider innenfor tiltaksklasse 1 og 2 i de fleste fagområder. Ta kontakt for en vurdering av ditt prosjekt!

Seksjonering, fradeling og sammenslåing

Skal du seksjonere eller re-seksjonere et bygg, fradele en tomt eller slå sammen arealer? Å finne riktig eierbrøk, måle opp, tegne nye løsninger og fylle ut riktige blanketter kan være vanskelig. Vi har erfaring og kompetanse på området, og gjennomfører seksjonering, fradeling eller sammenslåing til konkurransedyktige priser.

Skal du bygge eller trenger taksering?

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, og hjelper deg med det aller meste innen privat eiendom og mindre næringseiendommer.

bottom of page