top of page
En som hjelpes med verdivurderin av bolig

VÅRE TJENESTER

Takst og verdi

Takst og boligsalgsrapporter

Skal du selge bolig? Da må det utarbeides en boligsalgsrapport for ditt objekt.

Hovedtyngden av våre oppdrag er ulike takst- og boligsalgsrapporter. Vi har lang erfaring i bransjen, og utfører takseringsoppdrag ihht instruks fra Norsk takst og forskrifter. I tillegg utfører vi verditaksering, reklamasjonsrapporter og bistand ved tvister.

Vi er en mesterbedrift og er medlem av Norsk Takst. Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Norsk takst jobber for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen alle former for taksering, og stiller høye utdanningskrav for sine medlemmer.

Vi utfører takseringsoppdrag til oppdaterte bransjepriser.

Reklamasjoner

Har du kjøpt et objekt med ukjente feil eller mangler, og oppdaget dette i ettertid? I noen tilfeller vil dette være gjenstand for reklamasjon. Du bør uansett kontakte en takstmann tidlig i prosessen for bistand. Vi har god kjennskap innen området, og kan gi tips og rådgivning i prosessen. Vi utfører også reklamasjonsrapporter og hjelper deg igjennom prosessen.

Boligsalgsrapporter

Skal du selge eiendom trenger du en takstmann til å gjennomføre en teknisk vurdering av boligen din. Vi gjennomfører boligsalgsrapporter til fast konkurransedyktig markedspris i Vestfold og Telemark.

Verditakst

Lurer du på hva din eiendom er verdt? Du kan få en pekepinn på to måter. Enten via E-takst, eller via verditakst. Eiendomsmeglere vil i de fleste tilfeller kunne gi deg en E-takst. Er du interessert i en noe mer dyptgående vurdering, kan det være lurt å ta kontakt med en takstmann for å få en verditakst som hensyntar ditt byggs tekniske tilstand. I de fleste tilfeller vil banken kreve en verditakst. Vi utfører verditakster til konkurransedyktig pris og med kort leveringstid. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Skal du bygge eller trenger taksering?

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester, og hjelper deg med det aller meste innen privat eiendom og mindre næringseiendommer.

bottom of page